Mamografija

10a

Mamografija je rendgenska metoda pregleda dojki. Obavlja se na posebno konstruiranom rendgenskom uređaju koji se zove mamograf, a služi isključivo za snimanje dojki. Pri mamografiji žene su izložene veoma malim dozama zračenja i rizik je daleko manji od koristi koju mamografija može pružiti. Doza zračenja ovisi i o gustoći tkiva koje snimamo. Za usporedbu, prisjetite se koliko ste puta slikali zub kada vas je zabolio. Pri tome niste mislili o dozi zračenja, već samo o olakšanju koje će se dogoditi kada popravite zub.

Na žalost, dojke najčešće ne bole pa je izuzetno važno da se sami odlučite za pregled dojki i mamografiju i pri tome budete redoviti. Smisao mamografije je da se što prije otkriju promjene na dojci, koje mogu biti i zloćudne, ali nije svaka mamografska sjena rak. I mnoge dobroćudne promjene prikazuju se na mamografiji (ciste, fibroadenomi, lipomi i slično) stoga se mamografija upotrebljava u dijagnostici nejasnih kliničkih i ultrazvučnih nalaza kod simptomatskih pacijentica. Izuzetno je važna screening mamografija – metoda probira kod pacijentica koje nemaju nikakvih simptoma niti promjena u tkivu dojke.

Nemojte čekati s pregledima dojki do 40-te godine života, kada se snima prva (bazična) mamografija. Pregled dojki potrebno je započeti samopregeldom već od 20. godine života (jedan puta mjesečno između 5. i 10. dana menstruacijskog ciklusa), a nakon 25. godine života preporučuje se jedan puta godišnje obaviti ultrazvučni pregled dojki. Nakon 40-te, mamografija se snima svake dvije godine. Međutim, svaka žena je drugačija pa je stoga najbolje da dinamiku snimanja određuje radiolog temeljem nalaza redovnog godišnjeg ultrazvuka.

Mamografija je nezamjenjiva, slikovna dijagnostička metoda u otkrivanju bolesti dojke a mamografija i ultrazvuk dojki predstavljaju metode koje se međusobno dopunjuju, od kojih svaka ima svoje mjesto u dijagnostici promjena dojke.

Više o pregledima dojki pročitajte u našoj Ambulanti za dojke.

 

Važnost redovitih pregleda dojki

Rak dojke je, među zloćudnim tumorima, vodeći uzork smrtnosti kod žena te najčešći je zloćudni tumor u žena u svijetu, Europi i Hrvatskoj. Nastaje kad normalne žljezdane stanice dojke promijene

0 comments