Organizacija

Rad Poliklinike Svečnjak organiziran je kroz šest specijalističkih ambulanti te radiološkog i dijagnostičkog kabineta. Međusobnom suradnjom svih članova stručnog liječničkog tima i koordinacijom rada ambulanti pacijentima pružamo cjelovitu specijalističku zdravstvenu zaštitu, a nakon postavljanja dijagnoze preuzimamo brigu oko daljnjeg praćenja pacijenata u smislu kontrole, dijagnostičke obrade izvan Poliklinike i eventualnog bolničkog liječenja.

Specijalističke ambulante koje djeluju u okviru Poliklinike Svečnjak su slijedeće:

 1. Opća internistička ambulanta – sistematski pregledi, predoperativni pregledi
 2. Kardiološka ambulanta
 3. Pulmološko – alergološka ambulanta
 4. Ambulanta za dojku (pregledi, UZV, mamografija)
 5. Ginekološka ambulanta
 6. Radiološki kabinet
  • mamografija
  • ultrazvuk/color doppler svih organa i sustava
 7. Dijagnostički kabinet /prikupljanje uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku, EKG, spirometrija, alergološka testiranja/ 

Radno vrijeme ambulanti organizirano je prema potrebama pacijenata na način da pacijenti mogu tijekom jednog posjeta koristiti usluge više ambulanti, a sam rad ambulanti organiziran je na način da u jednoj specijalističkoj ambulanti pacijentu pružamo kompletnu zdravstvenu skrb iz stručnog područja koje ambulanta pokriva.

Radno vrijeme ambulanti je fiksno, ali uvijek smo, sukladno potrebama, u mogućnosti uvesti i dodatne termine, odnosno izmijeniti termine prema potrebama klijenata.

Poliklinika Svečnjak otvorena je svaki dan od 8 do 19 sati, a subotom prema dogovoru.

Za potrebe grupnih sistematskih pregleda uzorke smo u mogućnosti, prema željama klijenata, prikupiti u njihovim prostorijama.

Laboratorijski nalazi gotovi su istoga dana. Sve nalaze javljamo telefonski, a potom dostavljamo poštom ili e-mailom (nalaz PAPA testa, brisevi i sl.).