UZV i kolor doppler u trudnoći

Prvi ultrazvučni pregled se radi pri sumnji na trudnoću tj. na početku trudnoće ili oko 6-8 tjedna trudnoće radi potvrde same trudnoće i živosti ploda. Između 18. i 22. tjedna trudnoće ultrazvučnom pretragom kontrolira se morfologija ploda , a između 32. i 36. tjedna trudnoće kontrolira se rast i morfologija pojedinih organa i organskih sustava ploda. Dodatna pretraga koja se može izvesti tijekom trudnoće je kolor doppler ultrazvuk. Doppler-sonografija  (popularno color-Doppler ili obojeni Doppler) je ultrazvučna metoda koja koristeći Dopplerov učinak tj. odašiljanje pulzirajućih signala zvuka omogućuje prikaz promjena u brzini protoka krvi kroz krvne žile nekog organa, u ovom slučaju krvnih žila pupkovine i ploda.

Indikacije za color Doppler u trudnoći su slijedeće:

  • hipertenzija (preeklamsija/eklampsija) u sadašnjoj ili prethodnim trudnoćama majke,
  • sumnja na zastoj rasta djeteta u sadašnjoj trudnoći,
  • niska porodna težina djeteta u prethodnim trudnoćama,
  • intrauterina smrt djeteta u prethodnim trudnoćama,
  • abnormalnosti u srčanoj frekvenciji djeteta,
  • višeplodne trudnoće s diskordantnim rastom,
  • sumnja na anomalije srca ili krvno-žilnog sustava u djeteta.

Uloga kolor Doppler u praćenju rane trudnoće

Standardnom ultrazvučnom pretragom se može potvrditi je li trudnoća unutar maternice ili ne. Rana trudnoća, gestacijska vrećica (GV), se vidi između 4-5 tjedna trudnoće, a embrij se može prikazati s 5-6 tjedna (veličine oko 1 cm). Od 6 tjedna na dalje mogu se vidjeti otkucaji srca na B modu ultrazvuka. Ukoliko se otkucaji ne vide jasno, za potvrdu rane trudnoće opravdana je upotreba kolor dopplera. Ukoliko se doppler metodom utvrdi odsutnost fetalnog pulsa (KČS), postavlja se indikacija,a ujedno i ubrzava postupak pobačaja u ranoj fazi trudnoće.

Kolor doppler pretraga je bitna i u ranim dijagnozama vanmaterične trudnoće, a posebno kod nastupanja krvarenja u prvom tromjesečju gdje uz krvarenje prijeti i spontani pobačaj  kada se kolor dopplerom se prati vitalnost ploda tj. ritam i pravilnost otkucaja kao i protok kroz pupkovinu i donosi odluka o daljnjem tijeku trudnoće.

Uloga kolor Dopplera u dijagnosticiranju fetalnih malformacija

Sumnja na postojanje srčane greške kod fetusa i malformacije drugih krvnih žila, najčešće su indikacija za kolor doppler pretragu prije 20-tog tjedna trudnoće. U novije vrijeme tehnika kolor Dopplera se, kao jedna od neinvazivnih metoda, primjenjuje i u okviru prepoznavanja i praćenja ultrazvučnih biljega za kromosomopatije. Naime, u oko 80% fetusa s trisomijom 21 se pri pregledu obojenim Dopplerom između 11. – 14. tjedna trudnoće otkriva staza, slab protok ili reverzibilni protok u ductusu venosusu (krvna žila koja povezuje pupčanu venu i desnu pretklijetku fetalnog srca) i nepotpuna funkcija srčanih zalistaka (trikuspidalna regurgitacija). Pregled protoka kroz ductus venosus tehnikom obojenog Dopplera sastavni je dio svakog pregleda u tercijarnim ustanovama kod traganja za ultrazvučnim biljezima kromosomopatija

 

Kolor Doppler i prijevremeni porođaj – procjena ugoroženosti majke i djeteta 

Upotrebom color dopplera može se vidjeti protok krvi u krvnim žilama fetusa te smjer kretanja krvi čime se procjenjuje koja količina krvi a tako i hranjivih tvari i kisika prolazi kroz njih što je izuzetno važno kod hitnih prijema prijevremenih porođaja kada Doppler pomaže u procjeni ugroženosti djetata i majke te donošenju odluke o odgodi porođaja ukoliko je potrebno dati terapiju za sazrijevanje fetalnih pluća što u konačnici daje puno bolje šanse djetetu za bolji rast i razvoj kasnije, pod uvjetom da daljnje održavanje trudnoće ne ugrožava život majke.

Mr.sci.dr. Mislav Luka Domljan, specijalista ginekologije i porodiljstva.